Moderní palubní systém vážení pro nákladní vozidla s listovým a pneumatickým zavěšením. Maximální jednoduchost a nízká cena v kombinaci s moderními technologiemi vážení činí z systému vážení AXISLOAD nepostradatelný nástroj pro řešení základních úkolů souvisejících s vážením a účtováním materiálů přepravovaných na veřejných komunikacích. Systém AXISLOAD je stejně vhodný jak pro prevenci přetížení vozidel, tak pro měření zatížení každé nápravy vozidla a jeho celkového zatížení.

Systém se skládá ze snímačů instalovaných na každé listové pružnici všech náprav nákladního vozu nebo v pneumatickém systému a aplikace AXISLOAD nainstalované na smartphonu. Naše společnost již po dobu více než 7 let vyrábí palubní systémy vážení pro různá zařízení úspěšně provozovaná v mnoha podnicích. Je pro nás důležité, aby byly systémy co nejspolehlivější s maximální životností a přísným dodržováním deklarovaných metrologických charakteristik. V této souvislosti byly v tomto systému použity bezkontaktní snímače inklinometry pro vyloučení mechanických dopadů nevyhnutelných deformací kovu hlavních agregátů zavěšení vozidel a absence jejich vlivu na proces a přesnost měření. Instalace systému pro určování axiálního přetížení AXISLOAD nemá za následek žádné konstrukční změny zavěšení vozidla, včetně absence svařovacích a zámečnických prací během instalace snímačů. Upevnění snímačů se provádí pomocí speciálního průmyslového lepicího základu s následnou fixací ocelovými třmeny.

Hlavní funkce systému AXISLOAD

  • zobrazení zatížení každé nápravy a celkové hmotnosti vozidla
  • během procesu instalace nedochází k žádným strukturálním změnám v zavěšení vozidel
  • pohodlné rozhraní

O nás

Společnost LLC «SCALE ROSTOV» je vývojářem a výrobcem palubního systému vážení PROFILOAD.

Provádíme celý cyklus výroby těchto výrobků od vývoje softwaru po montáž konstrukčních prvků systému.

Prodej našich výrobků se uskutečňuje jak ve standardní výbavě, tak i se SW upraveným pro potřeby konkrétních zákazníků s ohledem na jejich požadavky a přání.