Moderní palubní systém vážení pro nákladní vozidla s listovým a pneumatickým zavěšením. Maximální jednoduchost a nízká cena v kombinaci s moderními technologiemi vážení činí z systému vážení TRUCKLOAD nepostradatelný nástroj pro řešení základních úkolů souvisejících s vážením a účtováním materiálů přepravovaných na veřejných komunikacích. Systém TRUCKLOAD je stejně vhodný jak pro prevenci přetížení vozidel, tak pro měření zatížení každé nápravy vozidla a jeho celkového zatížení.

Systém se skládá ze snímačů instalovaných na každé listové pružnici všech náprav nákladního vozu nebo v pneumatickém systému a aplikace TRUCKLOAD nainstalované na smartphonu. Naše společnost již po dobu více než 7 let vyrábí palubní systémy vážení pro různá zařízení úspěšně provozovaná v mnoha podnicích. Je pro nás důležité, aby byly systémy co nejspolehlivější s maximální životností a přísným dodržováním deklarovaných metrologických charakteristik. V této souvislosti byly v tomto systému použity bezkontaktní snímače inklinometry pro vyloučení mechanických dopadů nevyhnutelných deformací kovu hlavních agregátů zavěšení vozidel a absence jejich vlivu na proces a přesnost měření. Instalace systému pro určování axiálního přetížení TRUCKLOAD nemá za následek žádné konstrukční změny zavěšení vozidla, včetně absence svařovacích a zámečnických prací během instalace snímačů. Upevnění snímačů se provádí pomocí speciálního průmyslového lepicího základu s následnou fixací ocelovými třmeny.

Hlavní funkce systému TRUCKLOAD

  • zobrazení zatížení každé nápravy a celkové hmotnosti vozidla
  • sečtení výsledků vážení
  • režim cílené nakládky (nakládka na danou hmotnost)
  • uložení do paměti 20 druhů výrobků
  • uložení do paměti 20 operátorů
  • uložení do paměti 100 zákazníků
  • během procesu instalace nedochází k žádným strukturálním změnám v zavěšení vozidel
  • pohodlné rozhraní
  • zadávání a úpravy seznamu zboží a smluvních stran

Další možnosti systému vážení PROFILOAD

Palubní systém vážení PROFILOAD s gsm-modemem PROFIGSM pro přenos dat do online služby PROFIONLINE a tiskárnou účtenek PROFIPRINT.

Přenos dat do osobního účtu umožňuje kontrolovat expedování materiálu kdekoliv na světě kde je přístup k internetu, a tisk účtenek přímo v kabině nakladače umožňuje automatizovat proces expedování a evidence materiálů na místě. Stejný systém vážení PROFILOAD lze snadno integrovat do provozu různých monitorovacích a dispečerských systémů v podnicích, jako jsou Wialon, Omnicom a dalšími systémy Glonass.

O nás

Společnost LLC «SCALE ROSTOV» je vývojářem a výrobcem palubního systému vážení PROFILOAD.

Provádíme celý cyklus výroby těchto výrobků od vývoje softwaru po montáž konstrukčních prvků systému.

Prodej našich výrobků se uskutečňuje jak ve standardní výbavě, tak i se SW upraveným pro potřeby konkrétních zákazníků s ohledem na jejich požadavky a přání.